Διοικητικό Συμβούλιο 2018-20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕΔ για την διετία 2018-’20 έχουν ως εξής:

Πρόεδρος:           Φιλίππα Μιχάλη (’94)

Αντιπρόεδρος:    Λάμπρος Κωνσταντάρας (’97)

Γραμματέας:       Μάνος Μαγιάτης (’94)

Ταμίας:                 Δήμητρα Πατρικαράκου  (’95)

Μέλη:                    Ευθύμιος Θέμελης (’92), Αναστάσιος Μπίθας (’99), Ηλίας Φοντριέ (’02),

Αναπληρωματικά Μέλη: Θηρεσία – Μαρία Βενετσάνου (’93), Γεώργιος Γουγουλάκης (’03), Κωνσταντίνος Κυρίτσης (’86), Αλέξανδρος Νικολόπουλος (’93)