Τhink Smart· Create Green από το Doukas Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα κατακτά τη 2η Θέση στον Διεθνή Σχολικό Διαγωνισμό| Τhink Smart· Create Green από το EU Conexus, με ένα πρωτοποριακό project και μάς δείχνει πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδυαστούν, με στόχο ένα καλύτερο αύριο!

Συγχαρητήρια!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΣΕΔ
ΔΑΪΣ
ΔΑΪΣ
© 2020 ΣΑΕΔ - Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα. All Rights Reserved.
dual.design