ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Κωνσταντάρας Λάμπρος
(Απόφ. 1997)
Αντιπρόεδρος
Αχής Παύλος

(Απόφ. 2007)

Γεν. Γραμματέας
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη
(Απόφ. 1998)
Ταμίας
Νικολόπουλος Αλέξανδρος

(Απόφ. 1993)

Μέλος
Αγγελόπουλος Θωμάς
(Απόφ. 1996)
Μέλος
Βαλαβάνης Κωνσταντίνος
(Απόφ. 1994)
Μέλος
Γουγουλάκης Γεώργιος

(Απόφ. 2003)

Και ως Αναπληρωματικά Μέλη οι:

Αναπλ. Μέλος
Ζήσης Άγγελος

(Αποφ. 2019)

Αναπλ. Μέλος
Στεφανής Μάνος

(Αποφ. 2000)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΣΕΔ
ΔΑΪΣ
ΔΑΪΣ
© 2020 ΣΑΕΔ - Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα. All Rights Reserved.
dual.design