ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Κωνσταντάρας Λάμπρος
(Απόφ. 1997)
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνο Κυρίτση
(Απόφ. 1986)
Γεν. Γραμματέας
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη
(Απόφ. 1998)
Ταμίας
Χαλικιοπούλου Βασιλική
(Απόφ. 1986)
Μέλος
Αγγελόπουλος Θωμάς
(Απόφ. 1996)
Μέλος
Βαλαβάνης Κωνσταντίνος
(Απόφ. 1994)
Μέλος
Αχής Παύλος
(Απόφ. 2007)

Ως αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ παραμένουν οι εκλεγέντες σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες, και ειδικότερα ως πρώτα τρία αναπληρωματικά μέλη οι ισοψηφίσαντες υποψήφιοι.

Αναπλ. Μέλος
Γουγουλάκης Γεώργιος
(Αποφ. 2003)
Αναπλ. Μέλος
Ζήσης Αγγελος
(Αποφ. 2019)
Αναπλ. Μέλος
Στεφανής Εμμανουήλ
(Αποφ. 2000)

Και ως τέταρτο αναπληρωματικό μέλος ο:

Αναπλ. Μέλος
Νικολόπουλος Αλέξανδρος
(Αποφ. 1993)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΣΕΔ
ΔΑΪΣ
ΔΑΪΣ
© 2020 ΣΑΕΔ - Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα. All Rights Reserved.
dual.design