ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το καταστατικό είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF.  

PDF icon

Για το άνοιγμα του αρχείο θα χρειαστείτε μια εφαρμογή PDF Reader.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΣΕΔ
ΔΑΪΣ
ΔΑΪΣ
© 2020 ΣΑΕΔ - Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα. All Rights Reserved.
dual.design