Προηγούμενα ΔΣ

ΕΤΗ 2013 – 2014

Πρόεδρος:            Κωνσταντίνος Κυρίτσης

Αντιπρόεδρος:     Νικόλαος Πρωτέκδικος

Γραμματέας:        Ελένη Μπλούχου

Ταμίας:                 Βασιλική Χαλικιοπούλου

Μέλη:                    Ελένη Δούκα-Πατέρα, Μαίρη Σηφάκη, Όλγα Σιώρρα