Πρόγραμμα Υποτροφιών “Stelios Scholarships”

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του ΣυνΑποφοίτου μας Sir Στέλιου Χατζηιωάννου (Απόφοιτος 1984), Stelios Philanthropic Foundation” (www.stelios.org), προσφέρουν για το σχολικό έτος 2020-21, 3 πλήρεις Yποτροφίες Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν, φέτος, τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα του International Baccalaureate.

1 Υποτροφία χορηγείται σε παιδί Αποφοίτου, που ολοκληρώνει τη Γ’ Γυμνασίου, προέρχεται από άλλο σχολείο και επιθυμεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα International Baccalaureate στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ξεκινώντας τη φοίτησή του στο προπαρασκευαστικό τμήμα PRE-IB της Α’ Λυκείου.

Για τη χορήγηση των υποτροφιών “Stelios Haji-Ioannou” λαμβάνονται υπόψη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Stelios Scholarships θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

√ να έχουν σαφή προσανατολισμό για φοίτηση στο Πρόγραμμα ΙΒ

√ να έχουν τελικό βαθμό Β’ Γυμνασίου 19 και άνω

√ να έχουν τρέχουσα βαθμολογία τετραμήνου Γ’ Γυμνασίου 19 και άνω

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι:  Δευτέρα 11 Μαΐου 2020
Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 17 Μαΐου 2020
Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι το τέλος της φοίτησης του υποτρόφου από το πρόγραμμα ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και υπόκεινται στο γενικό εσωτερικό κανονισμό των υποτροφιών των Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων: www.doukas.gr/scholarships και στο τηλέφωνο: 210 61 86 131.