Πρόγραμμα Υποτροφιών “Stelios Scholarships”

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Stelios Philanthropic Foundation του ΣυνΑποφοίτου μας Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, χορηγούν κάθε χρόνο 3 πλήρεις Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ).

1 Υποτροφία χορηγείται σε παιδί Αποφοίτου, που ολοκληρώνει τη Γ’ Γυμνασίου, προέρχεται από άλλο σχολείο και επιθυμεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα International Baccalaureate στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ξεκινώντας τη φοίτησή του στο προπαρασκευαστικό τμήμα PRE-IB της Α’ Λυκείου.

Για τη χορήγηση των υποτροφιών “Stelios Haji-Ioannou” λαμβάνονται υπόψη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Stelios Scholarships θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

√ να έχουν σαφή προσανατολισμό για φοίτηση στο Πρόγραμμα ΙΒ

√ να έχουν τελικό βαθμό Β’ Γυμνασίου 19 και άνω

√ να έχουν τρέχουσα βαθμολογία του α’ τετραμήνου Γ’ Γυμνασίου 19 και άνω


H υποβολή των αιτήσεων για το Σχολικό Έτος 2019 – 20 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.doukas.gr/ipotrofies. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

Οι εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

*Προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις των υποψηφίων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

*Οι Υποτροφίες Stelios έχουν ισχύ μέχρι το τέλος της φοίτησης του υποτρόφου από το Πρόγραμμα ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και υπόκεινται στο γενικό εσωτερικό κανονισμό των υποτροφιών του Σχολείου.