Στόχοι

  • Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου
  • Σύναψη και καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με Συλλόγους αποφοίτων άλλων Σχολών
  • Παροχή χορηγιών για οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό
  • Ενίσχυση του ταμείου ώστε να παρέχει οικονομική στήριξη σε μαθητές του σχολείου
  • Διεύρυνση και ενίσχυση των ακαδημαϊκών και πνευματικών οριζόντων των μελών του.

 

Ο Σύλλογος πετυχαίνει αυτούς τους στόχους μέσω

 

  • Της ανάπτυξης του πνεύματος των αποφοίτων και της συντροφικότητας, της συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών μας, καθώς και μέσω της συνεχούς στήριξης.
  • Της οργάνωσης των πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
  • Tης σύστασης ειδικών επιτροπών και των ομάδων ενδιαφέροντος.
  • Της επικοινωνίας και της συνεργασίας με το Γραφείο Αποφοίτων του Εκπαιδευτηρίων Δούκα και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕΔ.