4 καταξιωμένοι Αρχιτέκτονες Συναπόφοιτοί μας ανταλλάσσουν απόψεις για την Πράσινη Αρχιτεκτονική

Πράσινη Αρχιτεκτονική ή αλλιώς Sustainable Architecture. Τέσσερις καταξιωμένοι Αρχιτέκτονες Συναπόφοιτοί μας μιλούν για το νέο τύπο οικοδόμησης, που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία...
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΣΕΔ
ΔΑΪΣ
ΔΑΪΣ
© 2020 ΣΑΕΔ - Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα. All Rights Reserved.
dual.design